Блог Миколи Зеленського

 

1.       Бойові дії в Україні з російським агресором відкрили багато проблем навколо  застосування вертолітної авіації, показали її вразливість при умові великої необхідності експлуатації  вертольотів для виконання різноманітних завдань в районі АТО;

2.        Вертолітна авіація України (ВАУ) дуже перспективний напрямок розвитку не тільки для використання у військовій сфері. Вертоліт багатоцільовий літаючий апарат, що може в перспективі приносити доходи в державний бюджет при його застосуванні в народному господарстві і бізнесі – транспортування людей, вантажів і техніки, санітарні варіанти, евакуація і пожежогасіння, патрулювання,  монтажні і різні оперативні роботи, забезпечення туристичного бізнесу, участь у миротворчих місіях і інше;

3.       Наявність у таких структурах як ЗСУ, МВС (НГУ), ДПСУ, МНС, ВПС,ЦВУ  вертолітних підрозділів говорить про те, що без розвитку такого виду авіатехніки життя і діяльність , керівництво суспільними процесами обійтися не може. Але розгалудженість, відсутність єдиної схеми обслуговування, модернізації , підготовки авіаспеціалістів, координації дій щодо налагодження взаємодії в плані застосування вертолітної авіації вимагає (диктує необхідність) створення спеціального департаменту можливо при кабінеті міністрів.

4.       Закінчення ресурсів майже на всіх вертольотах в Україні до кінця 20-х років, при умові певної залежності на комплектуючі агрегати від ворога Росії, ставить велику проблему у подальшій експлуатації авіатехніки.  Виходячи з аналізу ситуації, враховуючи технологічні можливості  України виникає зауважу, реальна необхідність  звернутись за допомогою до корпорації  І.Сікорського в США  для перспективного запровадження  випуску у замкнутому циклі вертольотів 4-го покоління UH-60 Блек –Хок. Відповідно «Асоціацією вертолітників України» (підрозділом СОУ) пропонується  програма розвитку ВАУ з обумовленими напрямками підготовки і перепідготовки пілотів, інженерів, спеціалістів управління і т.п.

5.       Необхідність постійної модернізації, доукомплектування, зміни комплектації, удосконалення вузлів і агрегатів, особливо спецобладнання ( нічних приборів бачення та прицілів, елементів захисту від враження крупних калібрів і ПЗРК та ін.) потребує створення при авіаційних КБ різних підприємств додаткових спеціальних підрозділів негайно;

6.       Втрачений досвід (через звільнення в запас) що мали учасники бойових в Афганістані, ліквідаторів Чорнобильців, просто висококваліфікованих пілотів і спеціалістів звертає увагу на необхідність залучення таких  у варіанті цивільних інструкторів та інших фахівців;

7.        Втрати вертольотів під час АТО потребують перегляду, аналізу і змін тактики та способів використання вертольотів, підготовки курсантів, льотчиків у бойових частинах. Виникає необхідність створення ескадрилій по підготовці пілотів вертолітників у спортивних військових клубах;

8.       Отже,  враховуючи абсолютно вигідну можливість застосування вертольотів у різних сферах життя і діяльності українського суспільства  ініціативною групою досвідчених представників від Спілки офіцерів України, діючих генералів та офіцерів, спеціалістів міністерств і відомств пропонується термінове створення робочої групи при кабінеті міністрів по підготовці  концептуальної програми діяльності, розвитку і перспектив застосування ВАУ. Асоціація вертолітників попередньо відпрацювала необхідні схеми і розрахунки для включення у фінансування бюджетом на 2018 рік та визначення контрактних напрямків і взаємодій з українськими та зарубіжними структурами(фірмами) для підтримання , налагодження перспективних стосунків по відновленню і розвитку ВАУ.

 

Полковник Микола Зеленський, в\льотчик 1-го класу,СОУ, уч. б\д,ліквідатор на ЧАЕС, уч. місії ООН.

Б Р О Д І В С Ь К А  О Р Г А Н І З А Ц І Я  С П І Л К И  О Ф І Ц Е Р І В  У К Р А Ї Н И

             (80600, м.Броди, Львівська обл., масив Ст.Бандери – 68\41, т. 0958500929)

 

 

 

                                                   П  Р  О  Т  О  К  О  Л №1\3\2017

 

Установчих зборів ініціативної групи по створенню осередку «Асоціації вертолітників України», як профільного підрозділу у складі Бродівської організації Спілки офіцерів України.

 

м.Броди                                                                                                                          «1» березня 2017 рік

 

                                                   Присутні учасники зборів:

 

1. Зеленський Микола Іванович (професія – пілот вертольоту, інженер);

2. Проказюк Анатолій Михайлович ( спеціаліст групи забезпечення польотів вертольотів);

3. Коць Богдан Йосипович ( бортовий механік вертольоту);

4. Бесага Валерій Миколайович (пілот вертольоту, інженер);

5. Ющенко Олег Юрійович (інженер радіоелектронного забезпечення польотів);

6. Олексін Леон Іванович (інженер авіаційної метеорологічної служби);

7. Вороний Вячеслав Олегович (пілот вертольоту, інженер);

8. Галат Олександр Іванович (інженер експлуатації двигунів, планерів);

9. Сом Руслан Борисович (бортовий технік вертольоту, інженер);

10. Даць Віктор Петрович (спеціаліст групи управління ремонту вертольотів);

11. Демчук Василь Іванович (бортовий технік, інженер);

12. Фараон Руслан Павлович (спеціаліст авіаційного обслуговування, інженер).

Всього – дванадцять чоловік ( професійних вертолітників, офіцерів запасу ).

 

                                                               Порядок денний:

 

1. Про обрання голови і секретаря установчих зборів;

2. Про створення «Асоціації вертолітників України» як профільного підрозділу Бродівської організації СОУ  з визначенням мети її діяльності;

3. Затвердження найменування (назви і абревіатури)  профільного підрозділу (асоціації);

4. Визначення правового поля діяльності асоціації;

5. Про обрання керівника і членів правління асоціації ( як профільного підрозділу);

6. Про визначення особи , яка має право представляти ( офіційно репрезентувати ) асоціацію для здійснення своїх завдань, реалізації цілей та мети діяльності.

 

1.       Слухали: Про обрання голови і секретаря установчих зборів.

Виступив:  Олексін Леон Іванович, який запропонував обрати головою установчих зборів Проказюка Анатолія Михайловича, а секретарем Коця Богдана Йосиповича.

Вирішили: Обрати головою установчих зборів – Проказюка А.М. Секретарем – Коця Б.Й.

         Голосували «За» - дванадцять, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

2.       Слухали: Про створення профільного підрозділу (асоціації) у складі Бродівської організації

Спілки офіцерів України та визначення цілей і мети її діяльності.

Виступили: Зеленський Микола Іванович, який запропонував  створити громадське об’єднання(підрозділ) – асоціацію в яку мають входити професійні вертолітники ( пілоти, інженери, техніки, спеціалісти ремонту і обслуговування польотів вертольотів, експлуатації систем управління та забезпечення) діючі чи перебуваючи на пенсії (в запасі) але маючі бажання приймати участь у громадській діяльності на благо України.   Метою асоціації має стати цілеспрямована громадська діяльність по сприянню у різноманітних напрямках структурам, що експлуатують вертолітну техніку, формують схеми керівництва і управління вертолітною авіацією України (ВАУ), надавати професійні консультації, розробляти і пропонувати на державному рівні сучасні проекти по запровадженню нових технологій, допомагати у реалізації концепцій і державних проектів, що стосуються розвитку ВАУ, популяризувати професію вертолітника серед молоді, сприяти поверненню історичної справедливості – запровадженню випуску і експлуатації  в Україні моделей Великого українця, конструктора найкращих у світі вертольотів Ігоря Івановича Сікорського, вести ідейно патріотичну діяльність згідно вимог часу на благо зміцнення України, національної свідомості і всеукраїнської державності.  

Вирішили: Створити профільний підрозділ професійних вертолітників метою якого є всебічна громадська діяльність, яка сприяла б розвитку всієї вертолітної авіації, об»єднанню у спільній співпраці аналогічних (споріднених) підрозділів по всій Україні  в структурі СОУ,   національно - патріотичне виховання та інші напрямки державницького спрямування.

                      Голосували «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

3.       Слухали: Про найменування (назву) структурного підрозділу (асоціації).

Виступили: Бесага ВалерійМиколайович, Зеленський Микола Іванович, які запропонували затвердити назву профільного підрозділу як – «Асоціація вертолітників України» імені І.Сікорського скорочено АВУ, англійською – « UkrajinskaHelikoptersAssociation» (UHA).

Вирішили: Затвердити назву – «Асоціація вертолітників України» імені  І.Сікорського (АВУ).

                      Голосували «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

4.       Слухали: Про затвердження Статутних (правових) основ діяльності  підрозділу Бродівської

Організації СОУ «Асоціацію вертолітників України» імені І.Сікорського.

Виступили: Зеленський Микола Іванович, який запропонував – «Асоціації вертолітників України» як підрозділу у складі організації СОУ відповідно й керуватись у повсякденній громадській роботі Статутом Спілки офіцерів України та Конституцією і законами України.

Вирішили: Визначити правовою основою діяльності «Асоціації вертолітників України» Статут Спілки офіцерів України Конституцію і закони України.

                    Голосували «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

5.       Слухали: Про обрання керівника «Асоціації вертолітників України», визначення органу

управління підрозділу і складу керівництва.

Виступили: Коць Богдан Йосипович, який запропонував обрати керівником «Асоціації вертолітників України» імені Сікорського голову Бродівської організації СОУ Миколу Зеленського, пілота першого класу, дипломанта нагороди Уільяма Кослера Американського вертолітного товариства .  АВУ є підрозділом організації Спілки офіцерів України, відповідно немає необхідності обирати ще одного керівника у тій самій організації. Тому, посада має визначатися так : Голова Бродівської організації СОУ, керівник підрозділу «Асоціації вертолітників України» (АВУ) імені І.Сікорського.

Олексін Леон Іванович, запропонував визначити заступником керівника АВУ  Проказюка Анатолія Михайловича, а  технічним експертом(секретарем) – Галата Олександра Івановича.

Вирішили: Обрати керівником «Асоціації вертолітників України» - Зеленського М.І., заступником керівника АВУ - Проказюка Анатолія Михайловича, технічним експертом(секретарем) – Галата Олександра Івановича.

                  Голосували «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

6.       Слухали: Про визначення особи, яка має право представляти «Асоціацію вертолітників

України» (АВУ) у державних, громадських і приватних структурах при вирішенні статутних і програмних завдань.

Виступили: Даць Віктор Петрович, який запропонував доручити голові Бродівської організації СОУ, керівнику підрозділу «Асоціації вертолітників України» представляти АВУ імені Сікорського представляти в процесі вирішення різноманітних статутних (програмних) завдань у державних, приватних і громадських структурах.

Вирішили: Доручити представляти(репрезентувати) АВУ імені Сікорського в державних, приватних і громадських структурах голові Бродівської організації СОУ, керівнику підрозділу АВУ.

                 Голосували: «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

 

                                           Голова установчих зборів                                          Анатолій Проказюк

                                           Секретар установчих зборів                                      Богдан Коць

 

         Б Р О Д І В С Ь К А  О Р Г А Н І З А Ц І Я  С П І Л К И  О Ф І Ц Е Р І В  У К Р А Ї Н И

 

 

                                                              Голові Всеукраїнської організації Спілки офіцерів України

                                                      (для розгляду і надання дозволу на створення підрозділу         

                                                       «Асоціації вертолітників України» в структурі Бродівської

                                                       організації СОУ у межах діючого Статуту СОУ

                                                       Голові Львівської обласної організації СОУ

                                                       (до відома і для підтримки на Головному проводі СОУ)   

 

 

                                                                      З  А  Я  В  А

 

    Прошу розглянути на засіданні Головного проводу Спілки офіцерів України дану заяву і протокол №1\3\2017 Бродівської організації СОУ ( як структурної одиниці Львівської обласної організації СОУ) про створення підрозділу «Асоціації вертолітників України» імені Ігоря Сікорського (АВУ).

Необхідність створення підрозділу АВУ викликана необхідністю продукування в подальшому профільних, суто авіаційних програмних завдань на різних рівнях, з метою сприяння запровадженню новітніх систем управління вертолітною авіацією, випуску і експлуатації сучасних вертольотів за стандартами НАТО. Зокрема, асоціація першою дією прагнутиме реалізувати «Концептуальну програму розвитку армійської авіації України», яка уже пройшла обговорення на круглому столі СОУ в Києві і на парламентських слуханнях ВРУ у 2015-му році.

Існування асоціації дозволить вести професійну переписку з представниками вертолітної корпорації Ігоря Сікорського в США моделі гелікоптерів UH-60 якої, згідно програми розвитку ВАУ пропонується випускати в Україні, а також даватиме можливість  вирішувати інші питання профільного спрямування.

 

 

                                                                Голова Бродівської організації Спілки офіцерів України

                                                                             Полковник                          М.Зеленський

 

10 березня 2017 рік

ВЕРТОЛІТ UH60 BLACK HAWK Сікорський.

Повернемо винахідника вертольотів на Україну

ПРОПОНУЄТЬСЯ СПІЛКОЮ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ

Концепція до  державної цільової програми розвитку вертолітної авіації України (ВАУ) за стандартами НАТО  

 

1. Визначення проблеми, на розв‘язання якої спрямована Програма випуску в Україні середніх багатоцільових вертольотів за стандартами НАТО типу Блек-Хок.

 

Одним з факторів забезпечення сталого розвитку економіки України є задоволення її потреб в  сучасному транспорті, зокрема авіаційному. Це стосується таких галузей як вантажні і пасажирські перевезення, оборона і безпека держави, ліквідація наслідків стихійних лих і техногенних катастроф, охорона здоров‘я, моніторинг природних ресурсів тощо.

 Особливу роль в цьому відводиться вертольотам як ефективному транспортному засобу, здатному вирішувати різноманітні завдання в умовах України. Одним з найбільш використовуваних вертольотів є середній вертоліт злітною масою до 7 тонн.   

На початок 90-х років минулого сторіччя в Україні нараховувалося близько 500 діючих цивільних вертольотів радянського (російського) виробництва. Станом на 2015 рік в Україні зареєстровано біля 200 вертольотів (без урахування машин міністерства оборони), вік переважної частини з яких перевищує 20 років, а 75 % від всіх вертольотів відносяться до класу легких. Виходячи з цього, питання оновлення парку легких вертольотів нашої країни є вкрай нагальним!!!

При цьому, в Україні ніколи не було повномасштабного виробництва середніх вертольотів.

Таким чином, проблема, на розв‘язання якої спрямована Програма, складається у  запровадженні виробництва середніх багатоцільових вертольотів типу Блек-Хок за стандартами НАТО в Україні.

Створення виробництва середніх вертольотів по технології США за стандартами НАТО в Україні має державну вагу, оскільки дозволить задовольнити державні потреби у вертольотах для: забезпечення обороноздатності держави, підтримки сухопутних військ гад полем бою під час війни, яка не відомо скільки буде продовжуватись на наші Українській землі, для сільського та лісного господарств; патрулювання нафтогазопроводів і державного кордону; пожежної служби; охорони здоров‘я; ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій; рятувальних і транспортних служб; підготовки льотного складу тощо.

Проблема створення виробництва вертольотів в Україні відповідає пріоритетам державної політики і була визнана ще у 2001 році, коли уряд затвердив «Державну комплексну програму розвитку авіаційної промисловості України на період до 2010 року» (схвалено Постановою Кабінету міністрів України від 12.12.01 № 1665-25) з відповідним розділом щодо вертольотобудування!!!

У затвердженій урядом України «Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 року» (схвалено Розпорядженням Кабінету міністрів України від 27.12.08 № 1656-р) передбачено надання державної підтримки в процесі розв‘язання завдання щодо збільшення обсягів розроблення та виробництва авіаційної техніки, зокрема вертольотобудування.

Загальна потреба у модифікаціях вертольоту для зазначених вище державних потреб України  реально на потреби 2015 року оцінюється на рівні 100 одиниць. Разом з тим аналіз тенденцій розвитку світового ринку вертольотів говорить про те, що загальносвітовий обсяг поставок цивільних вертольотів на найближчі 5 років складатиме близько 4000 машин. З урахуванням цього середній вертоліт вітчизняного виробництва, з урахуванням певних обставин, може мати можливі перспективи виходу і на зовнішній ринок ( якщо з країнами НАТО буде досягнута відповідна домовленість), що дозволить збільшити обсяги його виробництва.

Витрати на створення виробництва середнього вертольоту за технологією США (НАТО) типу Блек-Хок в Україні оцінюються на рівні 100-200 млн. дол.. США, в залежності від – освоєння повного циклу виготовлення на основі ліцензійного типу із застосуванням українських комплектуючих.

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв‘язання програмним методом

 

Протягом періоду незалежності нашої держави кількість придатних до використання вертольотів невпинно знижувалася. На цей час їх кількість і технічний стан не можуть задовольнити потреби, що існують.

Виходячи з цього, постала проблема відновлення парку середніх вертольотів, що експлуатуються МОУ, міністерствами з надзвичайних ситуацій, охорони здоров‘я, транспорту і зв‘язку, лісного господарства, внутрішніх справ та іншими відомствами України, а також підприємницькими структурами.

Розв‘язати цю проблему можна двома шляхами - закупівлею готових вертольотів за імпортом, або створенням власного виробництва в Україні!!!, що вважається за краще з точки зору економічних інтересів держави.

Розв‘язання завдання щодо створення виробництва середнього вертольоту потребуватиме залучення наукового, виробничого, кадрового, ресурсного потенціалу різних галузей народного господарства України, що вимагатиме державної підтримки і міжгалузевої координації. Крім того, високотехнологічна галузь вертольотобудування потребуватиме налагодження науково-технічної та виробничої кооперації, в тому числі на міжнародному рівні, що також потребуватиме державної підтримки і міжгалузевої координації.

В процесі створення виробництва вертольотів необхідно буде налагодити міжгалузеві зв‘язки на рівні міністерства оборони, з надзвичайних ситуацій,  охорони здоров‘я, внутрішніх справ, палива та енергетики, освіти та науки, транспорту і зв‘язку, державної прикордонної служби, комітету з лісного господарства та інших відомств, а також Національної академії наук України. Для забезпечення зовнішньоекономічних зв‘язків мають бути залучені можливості міністерств економіки, закордонних справ, служб експортного контролю, митної та прикордонної.  

Сьогодні 94,4 % всієї вертолітної техніки, що експлуатується в нашій державі, представлено машинами іноземного виробництва!!! 90% -- ворога Росії!!!

Разом з тим, в Україні зберігся масштабний науковий та виробничий комплекс авіабудування та суміжних високотехнологічних галузей, включаючи наукові, проектно-конструкторські та виробничо-випробувальні підприємства, здатний ефективно виробляти авіаційну техніку світового рівня, включаючи вертольоти. Виходячи з цього, можна однозначно стверджувати, що можливості організації виробництва легкого вертольоту в Україні існують, при чому з прийнятною якістю розробки і виробництва.

До наявних в Україні технічних передумов для створення виробництва українських вертольотів слід віднести такі:

o   Є розробник двигунів та агрегатів трансмісії – Запорізьке державне підприємство «Івченко-Прогрес»,

o   Є виготовлювач і розробник двигунів та агрегатів трансмісії – Запорізьке акціонерне товариство «Мотор Січ»,

o   Є готові двигуни українського виробництва для встановлення на вертольотах – АІ-450М/М1 та МС-500В,

o   Є мережа ремонтних заводів для проведення ремонту вертольотів та їх систем і агрегатів – концерн «АвіаВоєнРемонт»,

o   Є виробничій і кадровий потенціал для організації робіт з розробки та виробництва вертольоту.

До потенційних учасників програми створення українського вертольоту в якості розробників або виготовлювачів його агрегатів, вузлів і систем  (в любому варіанті , особливо при реалізації технології США – Блек- Хок) можна також віднести такі окремі українські підприємства:

 

Найменування

Організаційно-правова форма

Можливі функції за Програмою вертольотобудування

«АгроавіаДніпро»

Підприємство об‘єднання громадян

Ремонтно-відновлювальні роботи з планера, двигуна, редуктора та несучої системи вертольоту Мі-2*

Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»

Державне підприємство

Складання вертольоту

Ремонт головного редуктора*

Ремонт, модернізація і переобладнання*

Подовження міжремонтних ресурсів*

Ремонт агрегатів вертолітного, приладового, спеціального і радіоелектронного обладнання*

Вінницький авіаційний завод

Державне підприємство

Капітальний ремонт вертольотів*

Ремонт та  сервісне обслуговування  двигунів*

Ремонт та  сервісне обслуговування агрегатів трансмісії та несучої системи*

Завод 410 цивільної авіації

Державне підприємство

Складання вертольоту

Завод «Вуглекомпозит»

Державне підприємство

Виготовлення комплектуючих з вуглепластику

Український науково-дослідний інститут авіаційної технології

Акціонерне товариство (50% плюс 1 акція у держави)

Наукове та технологічне супроводження

* існуюча спеціалізація

 

Для розв‘язання проблеми створення виробництва середніх вертольотів в Україні вбачається за доцільне вжити таких основних заходів:

1.      Визначити Міністерство промислової політики України ініціатором розроблення державної цільової програми « Розвитку вертолітної авіації України» з розробленням проекту концепції цієї програми. Для реалізації концепції і самої програми розвитку ВАУ, необхідно провести реорганізацію всієї системи управління ВАУ, шляхом удосконалення роботи постійної міжвідомчої комісії з представництвом від АА, КБ, підприємств виробників і створенням при міністерстві оборони України управління , що об’єднуватиме армійську авіацію ( ЗС, МНС, ВПС, ВМС, ДПСУ, МВС). Це дасть змогу уникати бюрократичні перепони, корпоративні інтереси, оптимізує можливості в ремонті і модернізації техніки її обслуговуванні, переміщенні і підготовці фахівців усіх рівнів.

2.      Розробити, оприлюднити, погодити і схвалити проект концепції Програми відповідно до встановленого порядку.

3.      Прийняти рішення про розроблення проекту державної цільової науково-технічної програми створення середнього багатоцільового вертольоту типу Блек-Хок (за стандартами НАТО), визначити державних замовників, строк розроблення проекту програми та його подання на розгляд Кабінету міністрів України.

4.      Розробити проект Програми, провести його державну експертизу, погодити і затвердити Програму!

5.      Організувати виконання завдань і заходів Програми, забезпечити контроль за її виконанням, складання проміжних, щорічних і заключного звітів.

 

3. Мета Програми

 

Мета Програми полягає в тому, щоб створити передумови для нормативно-правового, організаційно-управлінського, фінансово-економічного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення створення виробництва середніх багатоцільових вертольотів типу Блек-Хок (за стандартами НАТО) в Україні, їх подальшого удосконалення, модернізації і обслуговування в умовах сьогодення і на майбутнє.

При цьому до циклу створення виробництва вертольотів, реорганізації структур ВАУ і системи підготовки фахівців входять: проведення досліджень, розроблення документації, технологічна підготовка виробництва, дослідне і серійне виробництво, випробування, сертифікація типу повітряного судна, сертифікація виробництва, реорганізація системи управління ВАУ, підготовки і перепідготовки кадрів, об*єднання наукового потенціалу конструкторських бюро.

 

4. Визначення оптимального варіанту випуску своїх українських вертольотів на базі технології США за стандартами НАТО

Виробництво українського вертольоту покращеної модифікації із застосуванням українських комплектуючих для АА ЗСУ, МНС, ДПСУ, ВМС, МВС,  пожежної, санітарної, тощо. Спільне виробництво в Україні на основі іноземного сертифікованого типу вертольоту, що відповідатиме  стандартам НАТО . Організовується ліцензійне виробництво вертольоту Блек-Хок!

1.      Освоєння повного циклу виготовлення на основі ліцензійного типу із застосуванням повного циклу випуску за технологією США (НАТО) українських комплектуючих. Здійснюється розроблення «з нуля» як вертольоту  в цілому, так і його агрегатів, вузлів і систем, із застосуванням окремих комплектуючих виробів, що закуповуються за схемою міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації. 

 

5. Шляхи реалізації і строк виконання Програми:

 

Виходячи  з різних варіантів створення виробництва середніх вертольотів в Україні, а також оцінюючи витрати на їх реалізацію, на першому етапі доцільно провести переговори з США і запровадити пропоновану  саме США технологію повного циклу випуску вертольотів типу Блек-Хок на базі українських авіапідприємств ( що відповідає стандартам НАТО!).

За такого рішення орієнтовний строк запровадження технології США (НАТО) – п’ять років.

В процесі виконання робіт зі створення виробництва середнього вертольоту в Україні необхідно буде вирішити, зокрема, такі завдання:

Удосконалення нормативної бази

·        Укладання відповідних міжнародних угод.

Удосконалення організаційно-управлінської бази

·        Призначити  головних конструкторів систем і агрегатів випуску вертольотів за технологією США і стандартами НАТО ( Блек-Хок).

·        Визначити підприємства та організації України, що будуть виконувати функції розробників і виготовлювачів вертольоту та його агрегатів, вузлів, систем, комплектуючих виробів і матеріалів, забезпечувати сертифікацію типу і виробництва вертольоту

·        Створити відповідне об‘єднання підприємств та організацій для розв‘язання проблеми створення легкого вертольоту

·        Сконцентрувати зусилля підприємств та організацій з різних галузей шляхом їх переведення до сфери управління Мінпромполітики України

·        Створити головні науково-дослідні організації для забезпечення потреб виробництва вертольотів у сертифікованих матеріалах і технологіях

Фінансово-економічні аспекти

·        Передбачити щорічні витрати державного бюджету на програму створення легкого вертольоту в Україні

·        Забезпечити умови інвестування в програму створення середнього вертольоту  за технологією США (НАТО) типу Блек-Хок і кредитування підприємств та організацій, зайнятих в ній

·        Внести зміни до законодавства умов перетину кордону продукції та послуг, що поставляються в рамках міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації в процесі створення легкого вертольоту

Кадрові питання і підготовка фахівців :

·        Створити умови для підготовки нових управлінських, інженерних, технічних та робітничих кадрів, а також підвищення кваліфікації персоналу для участі в реалізації Програми випуску і експлуатації вертольотів типу Блек-Хок за технологією США (НАТО).

 

Матеріально-технічне забезпечення

·        Створити схеми постачання сировини, напівфабрикатів, матеріалів, ресурсів та ін. для забезпечення виконання «Програми» випуску вертольотів за технологією США (НАТО) типу Блек-Хок.

План заходів з розв‘язання кожного із зазначених завдань буде сформовано на стадії розробки проекту Програми, при цьому заходи щодо створення вертольотів для потреб збройних сил та силових структур формуються окремо!

 

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

 

Вбачається, що реалізація Програмисприятиме:

o   подоланню кризових явищ в галузі авіабудування та суміжних галузях, створенню та розвитку серійного виробництва вітчизняної вертолітної техніки;

o   задоволенню потреб держави та приватних структур у вертолітній техніці та підвищенню експортного потенціалу України;

o   розвитку високотехнологічного сектору вітчизняної економіки та підвищенню її конкурентоспроможності в цілому;

o   налагодженню та розвитку стратегічного партнерства авіабудування України з провідними світовими виробниками авіаційної техніки, особливо з США і країнами, які входять до Північно-Атлантичного альянсу!

o   розширенню взаємодії держави і приватного бізнесу та створенню умов для залучення приватного капіталу для інвестування розвитку галузі;

o   відновленню та якісному розвитку наукового, інженерно-технічного, виробничого та управлінського кадрового потенціалу галузі;

o   формуванню науково-технічного доробку у перспективних напрямах розвитку авіабудування;

o   підвищенню інвестиційної привабливості галузі за рахунок збільшення питомої ваги «нематеріальної» складової в активах авіаційних підприємств та «нематеріальних» товарів у загальному обсязі експорту.

 

За умови систематичного та у передбачених обсягах фінансування Програми, її реалізація в період 201?-2025 роках забезпечить:

§  випуск близько 100 середніх вертольотів типу Блек-Хок (за стандартами НАТО) та іншої авіаційної продукції загальною орієнтовною вартістю 400,0 млн. дол. США (тут і надалі вартісні оцінки наводяться в еквіваленті долару США);

§  чистий сумарний прибуток підприємств не менше, ніж 20,0 млн. дол. США;

§  надходження до держбюджетів різного рівня близько 130,0 млн. дол. США;

§  зростання середньомісячної заробітної плати працівників галузі до 2-х разів.

 

Реалізація Програми відкриє можливості створення нових робочих місць, розрахунок орієнтовної кількості яких, а також соціальний ефект від запровадження Програми наведено нижче в таблиці.

 

Орієнтована потреба державних структур у середньому вертольоті на період до 2025 року

100 машин

Орієнована ціна  вертольоту Блек-Хок

3 млн. дол. США

Орієнтовна загальна вартість поставок 100 вертольотів

300 млн. дол. США

Орієнтовна сума перерахувань до держбюджетів всіх рівнів на період поставок 100 вертольотів 

90 млн. дол. США

Орієнтовна річна середня заробітна плата одного працюючого

6 000 дол. США

Орієнтовна кількість додатково створених робочих місць на вертольотобудівних підприємствах на період поставок 100 вертольотів

10 000 чоловік

Орієнтовна кількість додатково створених робочих місць на суміжних підприємствах

80 000 чоловік

Орієнтована сума перерахувань до держбюджетів всіх рівнів на період поставок 100 вертольотів від  додатково створених робочих місць на суміжних підприємствах

220 млн. дол. США

           

7. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

 

Фінансування Програми випуску вертольотів за технологіями США типу Блек-Хок (стандарти НАТО) передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел: інвестиційних та інноваційних фондів, кредитів, позичок, власних коштів підприємств.

В таблиці нижче наводяться попередні оціночні витрати на створення виробництва середніх вертольотів типу Блек-Хок  за запропонованими можливими варіантами:

 

 

 

Варіант створення виробництва вертольотів

в Україні

Витрати бюджету,

млн. дол. США

Позики, кредити, кошти підприємств, млн. дол. США

Загальні витрати,

млн. дол. США

Модернізація

діючих моделей вертольотів

30

30

60

Виробництво українського вертольота покращеної модифікації із застосуванням українських комплектуючих

20

20

40

Освоєння повного циклу виготовлення на основі ліцензійного типу вертольота із застосуванням українських комплектуючих

70

70

140

Закупівля вертольотів за імпортом

>200

-

>200

          Обсяги держбюджетного фінансування на виконання завдань та заходів Програми у складі бюджетних програм визначатиме Мінпромполітики України під час формування Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Мінпромполітики України також визначатиме напрямки бюджетного фінансування в рамках завдань і заходів Програми, які виконуватимуться у відповідному році, а саме: прикладні дослідження, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та дослідно-технологічні роботи; капітальні вкладення; бюджетна частина коштів, призначених для обслуговування кредитів, наданих підприємствам-виконавцям завдань та заходів Програм

            В процесі розробки проекту Програми мають бути передбачені витрати на:   технічне переоснащення виробничих потужностей; прикладні дослідження; створення принципово нових технологій та засобів їх реалізації; створення системи супроводження в експлуатації вертолітної техніки; удосконалення системи забезпечення нормативною документацією; заходи соціального спрямування.

            Частка бюджетного фінансування на першому етапі реалізації Програми визначалася з урахуванням того, що створення вертолітної галузі в Україні не мало прецедентів, а також того, що у попередні періоди бюджетне фінансування розв‘язання проблеми створення виробництва вертольотів в Україні не здійснювалося.

Голова робочої комісії з розробки Концепції до державної програми розвитку вертолітної авіації України, представник Спілки офіцерів України

                                                                                                              М.Зеленський

 

Заступник голови комісії з напрямку науково-технічного і фінансового обґрунтування  Концепції, директор інвестпроекту АО Мотор-Січ

                                                                                                               В.Семенов

Sikorsky UH-60 Black Hawk[ред. • ред. код]

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Sikorsky UH-60 Black Hawk

UH-60L Blackhawk вертоліт на польоті в Іраку. 2004

UH-60L Blackhawk вертоліт на польоті в Іраку. 2004

Тип

Багатоцільовий вертоліт

Розробник

Sikorsky Aircraft Corporation

Виробник

Sikorsky Aircraft

Перший політ

24 листопада 1974

Початок експлуатації

1979

Статус

експлуатується

Основні експлуатанти

Армія США

Роки виробництва

1979 — по т.ч.

Одиниць вироблено

2600

Вартість одиниці

14 млн.$

Варіанти

UH-60A, EH-60C, НН-60D, МН-60А, МН-60А, МН-60G, VH-60A, UH-60B, YEH-60B, YSH-60B, SH-60B, SH-60F, НН-60J, UH-60J, МН-60К, UH-60L, VH-60N, UH-60P, UH-60Q, S-70A, S-70B-6, S-70C, WS-70

Країни-оператори UH-60 Black Hawk

UH-60 Black Hawk (англ. SikorskyUH-60 BlackHawk  — «Чорний Яструб») — американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів.

Зміст

  [сховати

·         1Історія

·         2Загальна будова

·         3Модифікації вертольота

·         4Швидкісні характеристики

·         5Галерея

·         6Див. також

·         7Посилання

Історія[ред. • ред. код]

Загальна будова[ред. • ред. код]

Модифікації вертольота[ред. • ред. код]

·         YUH-60A  — базовий вертоліт для випробувань. Перший політ 17 жовтня 1974. Побудовано 3 одиниці.

·         UH-60A Black Hawk — основний серійний варіант вертольота для армії США. Екіпаж 4 особи, перевозить до 11 озброєних десантників. Двигун T700-GE-700. Вироблявся протягом 1977–1989.

·         UH-60C Black Hawk — модифікована версія вертольота для здійснення управління.

·         UH-60A Credible Hawk — вертольоти поставлялися у ВПС США в середині 1980-х років як рятувальний варіант під час бойових дій. Екіпаж вертольота оснащений бронесидіннями із комбінованої броні (карбід бора/композіційний матеріал на основі кевлара), розрахованими на захист від куль малокаліберної зброї при стрільбі з близької дистанції. Крісла здатні витримувати перевантаження 48g при ударі вертольота об землю.

·         EH-60C Black Hawk — для виконання спеціальних операцій РЕБ

·         НН-60D Night Hawk — нічна модифікація вертольота, призначена для ВПС США.

·         МН-60А Velcro Hawk — 30 машин UH-60А, модифіковані для виконання спеціальних операцій.

·         МН-60А Embassy Hawk — модифікація вертольота для дій на європейському ТВД.

·         CH-60E — варіант транспортного вертольота для морської піхоти США.

·         UH-60L Black Hawk — модель UH-60A з новим двигуном T700-GE-701C та удосконаленою системою керування. Вироблявся протягом 1989–2007.

·         UH-60M Black Hawk— модель UH-60A з новим двигуном T700-GE-701D та удосконаленою системою керування. Виробництво з 2006 року. Планується на заміну застарілого UH-60s.

·         UH-60M Upgrade Black Hawk — удосконалений варіант UH-60M. Польотні випробування розпочати в серпні 2008.

·         EH-60A Black Hawk — модифікація вертольота UH-60A. Не прийнята на озброєння.

·         YEH-60B Black Hawk — модифікація вертольота UH-60A зі спеціальним радаром.

·         EH-60C Black Hawk — удосконалений варіант UH-60A з модифікованою системою електронного обладнання та зовнішньою антеною. Не прийнята на озброєння.

·         EUH-60L — удосконалений варіант UH-60L створений для управління повітряно-десантними підрозділами армії США.

·         EH-60L Black Hawk — удосконалена модель EH-60A.

·         UH-60Q Black Hawk — модифікація вертольота UH-60A для медичної евакуації поранених. Отримав прізвисько Дастофф (DUSTOFF) за безперечну службу та надійність.

·         HH-60L — удосконалений медичний варіант UH-60L.

·         MH-60A Black Hawk — UH-60A з новими двигунами T700-GE-701 та удосконаленою авіоникою, навігаційною системою та системою керування.

·         MH-60K Black Hawk — армійський варіант для сил спеціальних операцій; обладнаний бортовою ІЧ-системою для виявлення цілей, системою нічного бачення, двигунами Т700-GE-701С. Перебуває на озброєнні 160-го полку спеціальних операцій («англ. NightStalkers») у Форті КемпбеллКентуккі.

·         MH-60L Direct Action Penetrator — армійський варіант для сил спеціальних операцій; оснащений комплексом озброєння, у тому числі ракетами «Хеллфайр», 30-мм автоматичною гарматою M230, 70-мм некерованими ракетами класу «повітря-поверхня» тощо. Перебуває на озброєнні 160-го полку спеціальних операцій.

·         HH-60M — удосконалений медичний варіант UH-60M для армії США.

·         UH-60A RASCAL  — спеціальна версія вертольота для НАСА (NASA)

·         VH-60D Nighthawk — VIP-варіант вертольота морської піхоти США HH-60D, який використовується для транспортування Президента США.

·         VH-60N Whitehawk — модифікований VIP-варіант вертольота UH-60A для транспортування Президента США та інших VIP-осіб. На службі знаходиться 9 екземплярів.

Швидкісні характеристики[ред. • ред. код]

·         Максимально допустима швидкість: 361 км/год

·         Максимальна швидкість: 296 км/год

·         Крейсерська швидкість: 282 км/год

·         Sikorsky SH-60 Seahawk

·         Падіння «Чорного яструба» (фільм)

Посилання[ред. • ред. код]

Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Sikorsky UH-60 Black Hawk

 

 

 

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЕРТОЛІТНИКІВ – ПІДРОЗДІЛ СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ

                                                                       До керівництва корпорації Ігоря Сікорського

                                                         (Безпосередньо сину великого конструктора І.Сікорському)  

 

                                               ОФІЦІЙНЕ ЗАПРОШЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ

 

Україна – Батьківщина винахідника вертольотів, конструктора №1 ХХ-го століття Ігоря Сікорського. Так склалася його доля , що головні свої успіхи Ігор Іванович Сікорський здійснив у США.

В Україні всі пілоти вертольотів, інженери і техніки, всі, хто має відношення до експлуатації найголовнішого винаходу ХХ-го століття (вертольоту) – горді і пишаємося тим, що І.Сікорський наш земляк!.. У складний для України час, ми, вертолітники об’єднались і створили асоціацію як підрозділ Спілки офіцерів України, щоб допомогти нашій державі у поступі до Євросоюзу і NATO.

Головною нашою метою на нинішній час є запровадження  технологій і повного циклу випуску  в Україні вертольотів І.Сікорського UH-60 Блек-Хок (SikorskyUH-60, Black-Hawk).

Україна велика держава і може у перспективі експлуатувати сотні, а з Європою і більше тисячі Вертольотів UH-60 Блек-Хок.

Нам відомо, що у США вертольоти цієї моделі уже фактично завершують свій термін експлуатації, але як технологічний варіант 4-го покоління ще довго будуть служити людям по усьому світі…

Україна  цілком справедливо могла б претендувати на установку технологічних ліній по випуску (складанню) вертольотів моделі UH-60 Блек-Хок, а також на спеціально обладнані, розгалужені по всій території пункти ремонту, регламенту і льотної та технічної експлуатації. Більше цього Україна цілком реально може стати центром реалізації, ремонту і обслуговування вертольотів UH-60 Блек-Хок по усіх країнах Європи (Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині, Румунії, Хорватії, Болгарії, Грузії, Туреччині і інших)…  У стратегічній перспективі розвитку Східної Європи і NATO це буде абсолютно вигідно і необхідно!..

Приміром, можна розмістити збирання UH-60 Блек-Хок комплектуючими матеріалами у Вінниці, Львові або Запоріжжі, ремонти і регламенти у Конотопі чи Кременчуці, а центр загального керівництва у Києві. Така попередньо пропонована структура могла б дійсно забезпечувати Україну і всю Європу вертольотами UH-60 Блек-Хок та їх ремонтом і обслуговуванням. Для цього необхідно багато зробити – встановити технологічні лінії, навчити інженерів, пілотів, інших спеціалістів, налагодити взаємозв’язки і управління процесами…

Ще два роки і у вертольотів МІ-2, Мі-8, Мі-24, що залишились в Україні після розпаду СРСР закінчаться терміни експлуатації планерів, вузлів і агрегатів і треба буде робити вибір та приймати рішення на державному рівні – що робити далі і які вертольоти вибирати для використання у майбутньому?!.  А відповідно появляється можливість перейти на вертольоти І.Сікорського UH-60 Блек-Хок як в Україні, так і в  усій Європі!..

Ми, вертолітники України попередньо прогнозуючи можливість реалізації програми випуску UH-60 Блек-Хок, провели відповідні слухання у Верховній Раді України, опитування і консультації із керівниками різних державних структур та просимо Вас пане Ігорю Сікорський визначити свою думку з цього приводу.

Сподіваємось , що Ви син Великого батька Ігоря Сікорського теж в душі маєте родинні почуття до українців і шану до України та зможете реалізувати свій міжнародний вплив і можливості на благо батьківської України, Європи і своєї рідної корпорації SikorskyAircraftу США.

Для започаткування стосунків просимо дати відповідь з Вашою думкою щодо нашої пропозиції.

Дякуємо за увагу! Сподіваємось на співпрацю…

                                      З повагою:

 

                                                           Голова асоціації вертолітників України

            ( дипломант нагороди імені Уільяма Косслєра - американського вертолітного товариства)

                                         Пілот 1-го класу                        Микола Зеленський

10.03.2017р.